dijous, 2 d’abril del 2009

1.- QUINA ÉS LA LINEA EDUCATIVA DEL CENTRE

El CP Inca, és un centre públic de nova creació, en el curs 2008/2009 hem tingut una mitjana de 154 alumnes, i pel proper curs acadèmic 2009/2010, pensam que estirem damunt els 240 alumnes. La capacitat del centre és de 450 alumnes.

L'ensenyament i l'educació és totalment gratuïta, gracies a l'aportació de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear i a l'Ajuntament d'Inca que fa el manteniment, però s'ha de fer una gestió eficient i qualitativa dels recursos que disposam, com bé sabeu, són limitats.

Els Serveis del centre s'han de cobrir per part de les famílies; servei de menjador, escola matinera, quota de material escolar, llibres i material didàctic,...etc

L’ensenyament que s’imparteix és de caràcter laic i arrelat al medi on els infants viuen i es desenvolupen. L’ensenyament es realitza en llengua catalana a totes les àrees a excepció de les matèries de castellà i anglès.

Disposa’m de professorat especialista en anglès (FA), educació física (EF), psicomotricitat, pedagogia terapèutica (PT), i pel proper curs disposarem d'especialista en educació musica (EM), també sol·licitarem especialista d'audició i llenguatge (AL).

Per tal de donar una bona atenció als alumnes que ho necessitin, el centre disposa d'atenció quinzenal per part del ( EOEP), equips psicopedagog ics d'Inca; i més concretament depsicopedagoga, treballador social.
A partir de primer i fins a sisè d'educació primària, els alumnes podem escollir entre fer Religió Catòlica o Estudi, a l'educació infantil duim a terme educació en valors i l'ensenyament del tercer idioma, l'anglès.

L´escola estableix a començament de curs i dins la programació general anual (PGA), un conjunt d’activitats (visites, tradicions, festes, celebracions,...) aquestes activitats es valoren com una activitat més de l’aula i per aquest motiu s'hi ha d'assistir i cal valorar-les com es mereixen per tota la comunitat educativa.

El centre està elaborant un Reglament de Règim Intern (RRI). Aquest document exposa els drets i deures dels alumnes així com les passes a seguir davant qualsevol problema que pugui sorgir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada