dijous, 2 d’abril de 2009

10.- QUÈ ES EL CONSELL ESCOLAR?.

Un dels canals de participació dels pares dins l’escola és a través del Consell Escolar. El Consell Escolar està format per representants dels pares i mares, representants de l'Associació de l'AMPA, representants dels mestres, representants del personal no docent, representant de l'Ajuntament i l’equip directiu.

El CE és l'òrgan que pren les decisions més importants de l’escola i aprova els documents que des del centre s’elaboren així com les actuacions que troben mes adients per dur a terme.

Cada dos anys es renoven la meitat dels seus membres mitjançant unes votacions on tothom hi pot participar.

El director és el president del Consell Escolar, a més de les reunions ordinàries durant tot el curs, també convoca totes les reunions extraordinàries que facin falta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada