dijous, 2 d’abril del 2009

El PERSONAL DEL CENTE

PERSONAL DOCENT

EI – 3 anys A
Catalina Cecília Servera Matas

EI – 3 anys B
Genoveva Marí Marí

EI - 4 anys
Elionor Salom Martorell

EI - 5 anys
Carme Marí Marí
Substituta:Catalina Pericàs Llompart

EI – Suport
Maria José Garcia Martínez

EI - Suport
Maria Consuelo Ferrer Genestar

EI - Suport
Mercè Santana Viñas

1er / 2on
Pedro Payeras Coll

3er / 4rt.
Julia Sarrió Montaño

5è / 6è – EF
Antònia Solà Villalonga

FA
Francisca Quiròs Mateu

PT
Teresa Gelabert Pons
Substituta: Magdalena Siquier Morell

REL
Joana Mª Comas Ferrer

ATE
Aurora More Vinyoles
Substituta: Margalida Morell Quetglas

Primària
Pere A. Mulet i Homs

Coordinació pedagògica
Ed Infantil
Maria José Garcia Martínez

Ed Primària
Julia Sarrió Montaño

Equip suport
Teresa Gelabert Pons
Substituta: Magdalena Siquier Morell

PERSONAL NO DOCENT
Escola matinera
Antònia

Servei de menjador
Mº José Gonzalez Ruiz
Tere
Magdalena

Cuiner
Mariano Mèrida

Neteja
Mª Antònia
Antònia
Empresa NAIRA

Inspector:
D. Joan Martorell

Assesssorament Immersió
Isabel Miró

Equip EOEP
Psicopedagoga
Antònia Pomar

Treballador Social
Xisco Bibiloni

Equip directiu
Secretaria
Mercè Santana Viñas

Cap d'estudis
Maria Consuelo Ferrer i Genestar

Direcció
Pere A. Mulet i Homs

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada